Loading

01 Giới thiệu

Giải đấu thường niên tổ chức dành riêng cho Hội viên khách mời và nhà tài trợ. Quảng bá hình ảnh sân golf Chí Linh đến các cộng đồng, giới mộ điệu golf.

02 Mô tả

300 Golfers tham dự và tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng. Giải đấu được được tính điểm theo thể thức đấu gậy trực tiếp dựa trên điểm chấp của golfer, điểm net âm tối đa cho các bảng.

wBooking a member of wGROUP

© Copyright 2016 by wGroup.